[Wiki] Hàm Kiểm Tra số nguyên tố trong C/C++

Code bạn sai rồi.

 • Nhập vào 25. Bạn sẽ thấy bạn sai chứ chẳng đúng vào đâu cả!

 • Đoạn này

Bạn định làm gì ở đây?

 • & là toán tử bitwise AND. Tìm hiểu trên mạng nhé.

Chắc bạn nhập 3 5 7 thôi phải không. Vì x & 1 chỉ là kiểm tra chẵn lẻ thôi.

1 Like

tại sao lại phải thêm { } vào lệnh return sau if khi mà nó chỉ đơn thuần là 1 lệnh đơn vậy ạ?! mình là newbie nên chưa hiểu lắm

Thích thì thêm thôi bạn. Cũng đâu có ảnh hưởng gì :smile:

1 Like

vậy ạ?! tại mình ko biết nên hỏi vậy thôi

Vì sau đó thay câu đó bằng hai câu khác là tiêu. goto fail

Vả lại viết không đóng ngoặc như vậy thà viết ngang hàng, nói thật.

1 Like

À cái này mình biết rồi, thế nên mới hỏi là chỉ có 1 lệnh thôi cần gì phải như thế ý

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int a,b;
int prime(int n){
  int m=sqrt(n);
  if (n<2) return 0;
  else if (n>2) {
      if (n%2==0) return 0;
      for (int i=3; i<=m; i+=2)
        if (n%i==0) return 0;
  }
  return 1;
}
int main() {
  #define TASK "ABC"
  freopen(TASK".inp","r",stdin);
  freopen(TASK".out","w",stdout);
  cin>>a>>b;
  for (int i=a;i=b;i++)
    if (prime(i)==1) cout <<i<<endl;
    else continue;
  return 0;
}

code của mình có gì sai mà sao ko chạy đc vậy ạ? giúp mình với

Lạy hồn code :pray:

1 Like

mình ngu môn này lắm, bạn nói rõ ràng ra với ạ :((

Bạn xem lại cú pháp vòng for nhé. Bạn for từ đâu đến đâu là do bạn, mình chỉ chỉ bạn được đến vậy thôi.

1 Like

mình fix đc rồi nhé, cám ơn nhiều ạ. mới học nên vậy :frowning:

bool nguyento(int i)
{
	int j=2;
	if (i==1) 
	{
		return false;
	}
	else
	{
		while (i%j != 0) 
		{
			j+=1;
		}
		if (j<i)
		{
			return true;
		}
		if (j==i)
		{
			return false;
		}
	}
}

mình làm thế này có dc kh nhỉ
chia từ số 2 đến i, nếu gặp số nào mà chia hết thì false, còn chia tới i thì true
cái này mình dùng if cũng dc, nhưng mà sẽ dài dòng hơn dùng while

Không if nổi đâu :smiley:

Mà chỉ cần i chạy tới căn là xác định được, không cần đến n.

2 Likes

Bạn đọc cái này ở đâu vậy ?

nhiều nguồn lắm :V Hoặc tự suy luận cũng ra mà :V

3 Likes

Em tìm nguồn để kiểm chứng thông tin, chứ đọc suông không thì chưa thuyết phục được.

các số tự nhiên có thể viết là:
6k, 6k+1, 6k+2, 6k+3, 6k+4, 6k+5
ví dụ
0, 1 2, …, 5 thì k = 0,
6,7 8, …, 11 thì k = 1,
v.v.v…

số tự nhiên ko chia hết cho 2 và 3 thì chỉ có thể có dạng 6k+1, 6k+5 (6k, 6k+2, 6k+4 chia hết cho 2, , 6k+3 chia hết cho 3) với k là số nguyên. Ta có thể viết lại 6k+5 thành 6m-1, k, m ở đây cũng như nhau nên có thể nói là 6k +/- 1

cái này intuition cũng rất hợp lý: n số tự nhiên thì hết 1 nửa là số chẵn, trong 1 nửa số lẻ còn lại thì hết 1/3 là số chia hết cho 3, vậy tổng số số ko chia hết cho 2 và 3 là 1 - 1/2 - (1/2 * 1/3) = 1/2 - 1/6 = 1/3. 6k + 1 và 6k - 1 là 2/6 hay 1/3 của n số nguyên rồi. Rất hợp lý :V

có điều xét theo kiểu này thì tăng tốc thêm được có lẽ 17% thôi :V Nếu em chỉ xét số ko chia hết cho 2 thì đã tăng tốc 50% rồi. Xét ko chia hết cho 3 nữa thì tăng tốc 33% của 50% còn lại, hay em chỉ tăng tốc được 17% là hết xí quách. Em có thể xét tiếp các số ko chia hết cho 2,3, và 5 luôn, nhưng tăng tốc càng ít hơn nữa, ko đáng :V

3 Likes

Tìm thử với từ khóa prime number 6x xem ra gì nào!?

Cảm ơn a, nãy giờ tìm keyword của cái này mà không ra.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?