Web developer có cần giỏi cấu trúc dữ liệu và giải thuật?

Chào mọi người. Hiện tại e đang theo học lập trình web - fullstack. Em muốn hỏi là liệu một web developer có cần phải giỏi các thuật toán hay tốt ưu các thuật toán không ạ? Nếu có thì cho em xin tài liệu hoặc khóa học tốt với ạ. E cảm ơn m.n.

Nhìn chung, cậu cần hiểu các thuật toán cơ bản và biết cách sử dụng chúng thành thạo.

Trong software development, việc tối ưu thường chỉ được thực hiện khi cậu nhận ra vấn đề rõ rệt về performance (time và resource usage). Khi đó, dựa vào kết quả profiling và đo lường, cậu mới có thể xác định vấn đề và đưa ra chiến lược tối ưu phù hợp.
Với web - fullstack developer, tớ nghĩ cậu chỉ cần tìm các nguồn sách/hướng dẫn basic algorithm như trên trường học là đủ dùng. Cậu nên dễ dàng tìm được các nguồn này trên internet.

Hope it helps!

3 Likes

có thể đi làm ko thường xuyên dùng nhưng khi phỏng vấn xin việc nó chỉ chăm chăm hỏi thuật toán thui

Nếu định là Web developers các trang như LeetCode, Hackerrank, CodeForces, CodeWars, CodeLearn thì bắt buộc phải rành giải thuật.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?