Vps ubuntu mất kết nối liên tục

vps
ubuntu

(Rem Nolv) #1

Cho mình hỏi mình dùng vps ubuntu thì winscp và sqlyog thường xuyên mất kết nối
Có phải do vấn đề tường lửa ko
Việc mất kết nối và kết nối lại mỗi lần mất 1 lúc rất tốn time
Mong pro chỉ giáo


(minh mỡ) #2

Chào bạn.
bạn đang dùng mà mất kết nối hay để im một lúc mất.
nếu đang gõ gì đó mà mất thì mình không biết.
Còn để đó làm việc khác vài phút thì đó là mặc định rồi.
bạn thử xem.
bạn edit file /etc/ssh/sshd_config
thêm hoặc sửa thành:

TCPKeepAlive yes
ClientAliveCountMax 30
ClientAliveInterval 60

xong rồi thì
service sshd restart
hoặc
systemctl restart sshd

chúc bạn thành công.


(Rem Nolv) #3

thanks bạn. ko mất kết nối nữa rồi


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?