Virus trên Linux...?

Cho em hỏi trên hệ điều hành Linux không có virus hả mấy anh? Sao cứ nghe đến Antivirus là mấy anh lại lôi Window Defender, nhắc đến vấn đề “cài lại win…?”.

1 Like

Theo mình thì Linux có nhiều bản distrubutions, người dùng còn có thể tự modify hệ điều hành theo ý mình, viết con virus chắc gì đã tương thích với máy nạn nhân
Hơn nữa để truy cập hệ điều hành và “phá” bằng chương trình thì đòi hỏi quyền root, muốn phá được root chắc có kĩ thuật gì đó mình nghĩ cũng không đơn giản đâu.
Về tính phổ biến thì windows vẫn tràn lan rồi, bảo mật thì đa phần người dùng hay disable đi nên dễ bị attack lắm.

3 Likes

Linux có virus nhưng hiếm, một phần vì nó không phổ biến bằng Windows, một phần vì hệ thống phân quyền user trên Linux rất chặt chẽ nên việc lây lan khó hơn Windows, các distro như Ubuntu mặc định không để bạn đăng nhập với quyền root, trừ một số tác vụ bạn có thể chạy với sudo (có yêu cầu mật khẩu, các cảnh báo,…) nhưng khá hạn chế. Việc thực thi một file trên Linux cũng khá phức tạp, cần phải thay đổi thuộc tính file (với chmod), chạy với quyền user hoặc sudo,…, tuy bấy nhiêu là không đủ đảm bảo tránh khỏi virus, nhưng cũng đủ đảm bảo hệ thống an toàn, trừ khi người dùng cố ý tác động. Không như Windows, file thực thi có thể chạy với quyền Admin một cách dễ dàng, nên virus trên windows nguy hiểm hơn nhiều, nhiều khi cài lại win là cách duy nhất. Mặc khác, Linux mở, nên bất cứ lỗ hổng hay lỗi nào cũng được cộng đồng fix rất nhanh :smile:

3 Likes

Mình nghĩ Linux ít người sử dụng nên rất hiếm khi là mục tiêu của các hacker.

Còn Windows và Mac OS là 2 OS được nhiều người sử dụng trên thế giới nên hacker chọn 2 ẻm là mục tiêu tấn công để chuộc lợi cho mình.

Nếu bạn chỉ dùng Linux học tập và giải trí, đọc báo thì không phải lo đâu, chỉ khi tải mấy game tào lao, bấm vào quảng cáo tầm bậy hay tải phim 17+1 … thì mới sợ thôi :slight_smile:

Linux được dùng cho phần lớn các máy chủ. Hacker vẫn cứ tấn công nó hàng ngày đó

8 Likes

Linux ít virus hơn Windows do độ phổ biến, đối tượng sử dụng, đối tượng phát tán, cách thức hoạt động.
Windows nhiều virus hơn do gần như các cơ chế bảo mật đều bị tắt đi do người dùng Windows rất ghét bị hỏi pass và lúc nào cũng muốn có quyền cao nhất :blush:

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

2 Likes

Cái 3, 4 anh nói ý, trước khi cài win thì vào ổ EFI (vào win PE rồi hiện ổ này lên, windows không cho hiện :smile:) copy thư mục ubuntu cất đi, rồi cài win bình thường. Cài xong vào win PE hiện lại phân vùng EFI, kiểm tra xem còn thư mục ubuntu nữa không, nếu không còn thì copy lại cái mình đã lưu hồi trước, mở Bootice (tải bản x64 mới nhất nhé :sweat_smile:), Anh xem hình dưới:

Sau bước 2, anh kiểm tra xem có cái ubuntu hay Windows Boot Manager gì không, (Như của em là cái boot ubuntu được ưu tiên đầu tiên) nếu có thì đưa cái ubuntu lên đầu, nếu chỉ có Windows Boot Manager thì add lại file shimx64.efi trong thư mục ubuntu mà mình đã copy vào phân vùng EFI. OK khởi động lại máy có grub ngay :wink: Trường hợp bực hơn (như máy em) là làm như vậy vẫn chưa có grub thì vào lại win mở Bootice lên xoá cái Windows Boot Manager đi, khởi động lại sẽ có grub.

p/s: Kinh nghiệm vọc phá grub của em, một thời gian vật lộn với nó, hi vọng hữu ích với anh :relieved:

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

2 Likes

Có 1 hệ điều hành xài nhân Linux và rất nhiều phần mềm rác,auto install quảng cáo…đó chính là Hệ điều hành Android của Google :wink:

1 Like

Đây cũng là 1 cách, em hay dùng cách trên, vì cài vài distro, khi nào không thích dùng thì vào EFI xoá nó đi, có khi xoá hết chừa mỗi win, khi nào cần add lại, rất là tiện. :slight_smile:

Tưởng tượng thế này nhé:
Bạn (virus) đi đến một đất nước mà chẳng làm gì được, chẳng có quyền hạn gì, ít dân số, làm gì cũng phải xin phép, đơn đểu, bla bla… vậy bạn có muốn đến không ? (Linx)
Bạn đi đến 1 đất nước mà làm gì cũng được, không cho thì xin phát là ok… vậy bạn có muốn đến ko? (Win)
:smile:

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?