Vietnamese slug cho Discourse


(Lê Trần Đạt) #21

Như @thangngoc89 nói thì unicode tổ hợp bị lỗi. Rất có thể swype cũng sử dụng unicode tổ hợp. Cái này fix cũng dễ thôi. Có điều lười :smiley:

Để sang Sing mà thấy không có ai làm thì Đạt commit cho bộ unicode tổ hợp.


(Khoa Nguyen) #22

Cái này đúng nghĩa là lười. Mà cái này để vào nó nặng. Vì lỗi lần tạo slug lại loop 1 vòng qua mấy cái char đó


(Lê Trần Đạt) #23

Ừ, giải pháp cho thể loại này có cách nào hay hơn không? Hiện giờ slug chỉ áp dụng cho tạo tạo topic và edit title thôi hả @thangngoc89


(Khoa Nguyen) #24

Em vẫn đang tìm giải pháp hay hơn. Mà coi ở mấy cái package nổi tiếng thì hình như chỉ có cách này thôi :smiley: . Còn Discourse thì nó chỉ áp dụng slug cho việc này


(Lê Trần Đạt) #25

Hiện giờ sao mình reply post mới, thời gian save lâu vậy nhỉ? Không biết nó có kiểm tra lại slug không?


(Khoa Nguyen) #26

@ltd anh thử check lại log … các thể loại xem. Hình như là chỉ có edit title nó mới đổi slug thì phải. Với lại với 1 task đơn giản như string replace thì ko thể nào ảnh hưởng lớn được :slight_smile: (vagrant em chạy được > 1000 lần 1 giây)


(Lê Trần Đạt) #27

Ừ, chắc là thời gian save một reply không liên quan đến slug. Vì nếu nó check lại slug là bug rồi còn gì :smiley: Nhưng đúng là save dạo này hơi lâu. Tầm 2-3s cho một lần save.


(Khoa Nguyen) #28

@ltd Surprise !!!

Không còn những cái username ma chê quỷ hờn thế này nữa.
Sử dụng cùng phương pháp của tạo slug cho topic title nên những hạn chế của tạo slug được áp dụng cho gợi ý username.

#How to install

Update my slug plugin

#TODO
Refactor (move slug vietnamese sanitizer into a module)


(Lê Trần Đạt) #29

Hay, để update liền :slight_smile:


xong, vừa update vừa comment lag dã man.


(Khoa Nguyen) #30

Nâng cấp vps là vừa rồi đó a


(Dd Group Co , Ltd) #31

Hiện tại bạn đang sài cái nào vậy @ltd ơi, mình có sài cái này mà vẫn lỗi một vài chỗ.


(Lê Trần Đạt) #32

Lỗi như thế nào @DDGroup_Co_Ltd? Đạt đang dùng cái của @thangngoc89


(Dd Group Co , Ltd) #33

Ví dụ với topic: Cách học tiếng anh để học công nghệ thông tin.
Thì của mình là : cach-h-c-ti-ng-anh-d-h-c-cong-ngh-thong-tin/
Trong khi tren daynhauhoc là :cach-hoc-tieng-anh-de-hoc-cong-nghe-thong-tin/


(Lê Trần Đạt) #34

Bạn dùng plugin này: https://github.com/thangngoc89/discourse-vietnamese-slug, do @thangngoc89 làm.


(Dd Group Co , Ltd) #35

[email protected]:/var/www/discourse# ano containers/app.yml
bash: nano: command not found

Của mình ko có cái này là sao nhỉ, thu mục của mình là var/www/discourse chứ không phải var/discourse. Vậy có khác gì không bạn.


(Lê Trần Đạt) #36

Lệnh nano chứ không phải ano, mà bạn không biết sử dụng nano thì phiền lắm. nano là command line editor.

Nếu mà gõ chính xác nano mà không ra nữa thì bạn cài nano vào

sudo apt-get install nano


(Dd Group Co , Ltd) #37

Mình chạy nano bạn ạ.

[email protected]:/var/www/discourse# pwd
/var/www/discourse
[email protected]:/var/www/discourse# ls
adminjs config db Gemfile.lock LICENSE.txt Procfile script Vagrantfile
app config.ru discourse.sublime-project images log public spec vendor
bin CONTRIBUTING.md docs jsapp packaging Rakefile test
Brewfile COPYRIGHT.txt Gemfile lib plugins README.md tmp
[email protected]:/var/www/discourse#


(Lê Trần Đạt) #38

Vậy chắc là bạn copy log gửi lên bị sai? Mình thấy bạn gõ ano ở đây

Nhưng mà thông báo lỗi lại là nano

Lúc nãy mình để ý thấy bạn sửa thông báo lỗi, ban đầu bạn gửi lên thế này

[email protected]:/var/www/discourse# ano containers/app.yml
bash: ano: command not found

Sau đó bạn sửa lại thế này

[email protected]:/var/www/discourse# ano containers/app.yml
bash: nano: command not found

Mà lúc đó mình trả lời câu hỏi của bạn rồi.


Các lệnh bạn mới gửi lên mình đâu thấy lệnh nào có chữ nano đâu?

[email protected]:/var/www/discourse# pwd
/var/www/discourse
[email protected]:/var/www/discourse# ls
adminjs config db Gemfile.lock LICENSE.txt Procfile script Vagrantfile
app config.ru discourse.sublime-project images log public spec vendor
bin CONTRIBUTING.md docs jsapp packaging Rakefile test
Brewfile COPYRIGHT.txt Gemfile lib plugins README.md tmp
[email protected]:/var/www/discourse#

Đồng thời thư mục chứa app.xml/var/discourse/containers

Cách cài plugin ở đây:


(Dd Group Co , Ltd) #39

Hi bạn, tại vì mình ko có thư muc containers nên mình thực hiện như sau:

[email protected]:/var/www/discourse# pwd
/var/www/discourse

Mình tạo thư mục containers

mkdir containers

Sau đó, vào thư mục containers và chạy lênh nano

cd ./containers
nano containers/app.yml

Và tạo toàn bộ thông tin mới cho file app.yml như sau:

hooks:
after_code:
- exec:
cd: $home/plugins
cmd:
- mkdir -p plugins
- git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
- git clone https://github.com/thangngoc89/discourse-vietnamese-slug.git

Save lại và chạy lệnh

./launcher rebuild app

Kết quả là

[email protected]:/var/www/discourse/containers# ./launcher rebuild app
bash: ./launcher: No such file or directory
[email protected]:/var/www/discourse/containers#

Là mình bị sao hả bạn, sorry vì mình mới sài linux hôm nay thôi :smile:


(Dd Group Co , Ltd) #40

Ok, mình đã fix được lỗi rồi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?