Vietnam Mobile Day 2018 review

Hôm qua có bạn nào tham gia Việt Nam Mobile Day 2018 không?
Mình thấy năm nay nội dung có phần “không hay” hơn năm ngoái. Âu chắc cũng do trending mỗi năm. Năm nay blockchain hot quá, lấn át hết mấy topic khác rồi.
Bài review này dưới góc độ rất chủ quan của mình. Nếu bạn có đi VMD năm nay ở HCM thì hãy comment bên dưới chia sẻ đánh giá của bạn nhé.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?