Viết ứng dụng android luôn hiển thị trên thanh trạng thái

Chào mọi người em muốn viết một ứng dụng ghi âm luôn hiển thị trên thanh trạng thái của điện thoại kẽ cả khi không dùng,nó giống kiểu như khi mình cài đặt thì nó sẽ hiện lên thanh trạng thái bao gồm các nút start và stop đó ạ và không ẩn nó khỏi thanh trạng thái được trừ khi mình gỡ bỏ. Có ai đã làm rồi xin chỉ em với ạ. Cảm ơn mọi người

Thông báo đẩy (push notification) với thuộc tính ongoing = true.
Tham khảo:

3 Likes

Cảm ơn anh :3 :3 ::::::::::::::::

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?