Viết chương trình tính kq=1^3+2^3+...+n^3

bài mình là viết chương trình tính
kq=1^3+2^3+…+n^3 mình chưa hiểu cài lệnh lặp for lắm mong các bạn giảng giùm mình tí

1 Like

có 2 vòng for:
vòng trong: giải quyết vấn đề x^3
vòng ngoài: giải quyết vấn đề: tính tổng của cái x^3

2 Likes

bạn cần tìm hiểu về cách debug để hiểu cách chạy của chương trình.
Nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong giải quyết lỗi, giúp bạn hiểu vấn đề, đặc biệt là với con trỏ - bộ nhớ sau này.
Dev C thì mình chưa chạy debug, hình như ko chạy dc hay do mình ko biết xài sao ý. mình toàn debug trên visual studio.

2 Likes

giải thích cái for đầu kỹ hơn cho mình được không

1 Like

mình viết lại ntn, bạn xem hiểu ko nha

#include <math.h>

int main() {
  
  int n, sum,t;
   n =3;
   t = 1;
  sum = 1; //1^3 = 1.
	for( int i =2; i<=n; i++){
	  t = pow( i,3);
	  cout<<t<<endl;
	  sum += t;
	}
	cout<< sum;
	return 0;
}

cái vòng for thứ 2 của bạn, mình sử dụng hàm pow() trong thư viện có sẵn, bây giờ chỉ còn 1 vòng for

2 Likes

Cách khác đơn giản hơn

#include <math.h>

int main() {  
  int n; double sum;
  cin >> n;
 
  sum = (pow(n, 2) * pow(n + 1, 2)) / 4;

  cout<< sum;
  return 0;
}

Bạn có thể hình dung vòng lặp for chạy như hình này

1 Like

Cách mình đơn giản nhất:Đ

#include <iostream>
using namespace std;
long long n;
int main()
{
  cin>>n;
  cout<<((n*n+n) * (n*n+n))/4;
}

Bài này từ 6 năm trước rồi, giờ họ chắc thành lập trình sư rồi bạn ạ

3 Likes

Giờ mình nhập n = 10^9 thì code bạn bị tràn số ngay :smiling_imp:

Bài cũ từ 6 năm trước rồi, nếu code của bạn tốt hơn tất cả các code cũ thì hẵng đăng nhé.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?