Video hướng dẫn JavaScript cho người mới bắt đầu

Video hướng dẫn học JavaScript cho người mới bắt đầu

2 Likes

Gần 7 tiếng đồng hồ. @@.
Định xem qua r, thấy dài quá lại thôi. :laughing:

3 Likes

Nếu tutor là cô gái trẻ, mình sẵn sàng tình nguyện dành 7 tiếng để “học”. :kissing_heart:

1 Like

Tôi đi code dạo chỉ 15p :)))
#fun

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?