Video hướng dẫn cài đặt xampp - cấu hình php.ini - tạo project hello word với notepad++

Bài này hướng dẫn cài đặt xampp (web server offline) - tạo môi trường học và lập trình php. Cài đặt ứng dụng hello world, ứng dụng vỡ lòng để học các ngôn ngữ lập trình.
GIỚI THIỆU XAMPP
Xampp là một phần mềm tạo môi trường webserver offline giúp cho việc học lập trình php được thuận tiện. Trong đó, khi cài đặt xampp đồng thời sẽ cài đặt:

  1. Apache webserver
  2. Mysql server
  3. Tomcat server - chạy các ứng dụng web bằng mã ngồn java
  4. Filezilla
  5. Mercury - server email offline
    Đồng thời ứng dụng “phpmyadmin” cũng được tích hợp sẵn - giúp cho việc quản trị cơ sở dữ liệu bằng mysql rất thuận tiện, ở phiên bản mới có chức năng autocomeplete.


Cài đặt xampp - ứng dụng hello world phần 1

Cài đặt xampp - ứng dụng hello world phần 2

Cuối cùng, các bạn cần kết hợp học lý thuyết:
http://streampow.net/bai-tap-thuc-hanh-php-co-ban-13/cai-dat-xampp-ung-dung-hello-world-49.html

1 Like

Dead video

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?