[Video] Bài 01 - Giới thiệu C++ và Visual Studio

video
c++

( Ngô Doãn Tuấn) #21

Việc học thì chưa bao giờ là nhanh chóng được mà bạn!
Khoá học có thế kéo dài nhiều tháng, chủ yếu là do anh Đạt bận công việc nên khó quay video được !

Khoá học mới có nhiều nội dung chi tiết hơn về c++
Thêm khoá học lập trình giao diện QT
Và có phần làm phầm mềm hack game đó :slight_smile:


#22

Wow, có vẻ thú vị hơn list cũ nhiều


(...) #23

Khóa học C++ mới làm theo chuẩn C++11 và C++14


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?