Về việc sử dụng fragments hay Activity trong Navigation Drawer

Chào mọi người. Tình hình là mình có sử dụng Navigation bar trong android để làm cái Slide menu. Cụ thể như trong hình


Mình tính là chia mỗi cái làm 1 cái fragment và chỉ sử dụng 1 activity để quản lý các fragments trong xuyên suốt quá trình chạy chương trình. VD: Item Sign in và Browse Channels mình sẽ tách nó ra làm 2 fragments riêng tên là Sign in Fragment và Browse Channels.

Mình sử dụng như vậy hợp lý không ạ? Hay là mỗi cái như vậy phải viết 1 cái Activity riêng ra.

Sẵn tiện mọi người cho mình hỏi trong tình huống này mình sử dụng Activity hay Fragments thì hiệu quả hơn ạ. Cám ơn mọi người nhiều

1 Like

Hiệu quả nhất là dùng cái Template Navigation drawer mặc định của Android Studio nó tự gen ra ấy, tạo thử ra thì biết thôi bạn

2 Likes

Bạn sử dụng như thế là chính xác rồi nhé. mỗi item sẽ được hold bởi một fragment. Nhưng cũng có những trường hợp một item nào đó có nội dung thật sự tách biệt thì bạn có thể sử dụng riêng Activity cho item đó, ví dụ như là item About chẳng hạn.

1 Like

Tks mọi người nhiều nhé

mọi người ơi em cũng có ý tưởng tạo mỗi item thành 1 fragment nhưng ví dụ như trong 1 fragment đó layout e có sử dụng tablayout và viewpage để add cho n 2 tab và 2 tab đó em lại dùng 2 fragment nhỏ để sử dụng,nhưng khi e ấn lần đầu chạy chương trình đã gọi ra nhưng em ấn đi tiếp rồi quay lại thì thành layout trắng,tại sao vậy ạ,em cảm ơn mọi người

Dùng đoạn code dưới đây để save state nhé. Để limit nhỏ thôi ko dễ out memory nếu nhiều tab

ViewPager pager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewPager);
pager.setOffscreenPageLimit(99);
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?