Vào cty bị đẩy đi onsite thì có học hỏi được nhiều kiến thức?

Mọi người cho e hỏi là em đag làm ở cty A và sắp tới bị điều đi sang viettel để onsite , vậy việc sang viettel làm thì công việc có khác gì so với các nhân viên được tuyển thẳng không ạ, và e thấy nếu ở cty cũ sẽ được nhiều người support hơn ạ

không học hỏi được gì đâu bạn ơi, mình nghỉ bạn nên xin nghỉ đi.

bán người trá hình đấy

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?