Vấn đề về xếp loại hạnh kiểm ạ


(Nguyễn Ngọc Trâm) #1

Em đi học không đội mũ bảo hiểm bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy và cho hạnh kiểm khá cả năm tuy không có bị cơ động bắt hay gì ạ. Mọi người cho e hỏi e nên làm tnao ạ với cả hạnh kiểm khá có ảnh hưởng gì sau này không ạ?


(明玉) #2

Nếu bạn tính ăn học bổng hay du học thì mấy cái này quan trọng, còn không thì kệ bà nó cho đẹp đời.
À mình quên mất một cái, đó là nếu phụ huynh của bạn “cần”.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?