Vấn đề cập nhật giao diện trong Windows Forms

Em đang làm một bài tập lớn phần mềm chat(chỉ là local thôi ạ) viết bằng C#. Mọi thứ cũng hòm hòm r ạ. Tuy nhiên, em gặp một vấn đề là phần mềm của e sẽ hiển thị danh sách bạn bè và trạng thái của mỗi người, mỗi khi có ai thay đổi trạng thái thì server sẽ gửi dữ liệu về client và cập nhật lại trạng thái của người đó. Em nghĩ để làm được thế thì client cũng sẽ phải lắng nghe liên tục để có thể nhận được dữ liệu từ server nhưng khi làm thế thì nó lại bị đơ. Liệu em nên làm thế nào với vấn đề này ạ?

tớ thấy polling-server ghi nhớ được socket kết nối, và đóng
cậu dựa vào đó thì có thể lập đc list các socket đang online đấy

vấn đề của tớ là khi nghe liên tục ở client để b’ được lúc nào server gửi dữ liệu về (bạn bè thay đổi trạng thái sẽ thông báo về), khi nghe liên tục như thế + vs cập nhập giao diện thì chương trình bị đơ luô[email protected]@

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?