Vai trò của VNNIC trong việc phân giải tên miền

Hi there ! cho mình hỏi có phải khi ta truy cập mọi web thì quá trình phân giải tên miền đều phải thông qua VNNIC không ? mình hiểu như này : khi vào daynhauhoc,com thì browser từ PC client gửi request đến VNNIC, VNNIC không tìm thấy IP nên VNNIC gửi tiếp request cho root DNS, root reply lại cho VNNIC là “hãy tìm bên máy chủ của top level domain namedot com” và VNMIC lại gửi request cho sever dot com, dot com reply lại cho VNNIC là hãy tìm bên sever của daynhauhoc,com ; VNNIC gửi request tiếp cho DNH, DNH gửi reply lại cho VNNIC rồi VNNIC reply lại cho máy Client, máy Client có địa chỉ IP chính xác nên truy cập trực tiếp vào DNH.

hay là đi theo đường này : client ===> VNNIC ===> root DNS ===> dot com ===> daynhauhoc,com ==> VNNIC ===> client ===> DNH ?

hiểu như nào cho đúng nhỉ ! mọi người giải thích với ạ ! cảm ơn .

Trước đây (đâu đó trước 2012) thì như vậy, bây giờ thì không.

Hiện nay VNNIC cho phép các đơn vị trong danh sách https://www.vnnic.vn/nhadangky tự đầu tư hạ tầng, kỹ thuật để thực hiện phân giải domain, VNNIC chỉ quản lý về mặt luật pháp, chính sách, quy định nhà nước, ứng cứu khi có sự cố nghiêm trọng mà thôi.

Hiểu thế nào cho đúng thì gõ How to domain name work hoặc:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?