Vai trò của giáo dục trực tuyến trong thời công nghệ số

Có những ngành cần thực tế nhiều như bác sĩ, y khoa, kĩ sư vận hành, v.v… là những ngành không thể thiếu máy móc thực hành, chuyên gia được bên cạnh lý thuyết. Do đó, không thể đơn thuần học trên mạng được. Nhưng có những ngành nghề như design, marketing online, lập trình, học ngoại ngữ, các khóa học cập nhật những điều mới và một số ngành khác thì học viên hoàn toàn có thể học trực tuyến được.

Bạn xem bài viết tại link này: http://bit.ly/1fySacJ

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?