Ưu, nhược điểm của VueJS là gì? Xin tài liệu tiếng Việt học VueJS?

Hiện tại mình đang tìm hiểu VUEJS thấy cũng Hay.
Không biết mấy pro đã làm project nào trên Vuejs có thể chia sẽ ưu nhược điểm với.
Tiện thể bạn nào biết website tiếng viết nào hướng dẫn học VUEJS chia sẽ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn

Website chính thức của Vuejs có bản tiếng Việt mà bạn. Bạn vào vi.vuejs.org nhé.

1 Like

đọc tiếng Anh cho nó quen , mấy cái đó thay đổi nhanh đọc tiếng Việt sao theo kịp =))

3 Likes

Cảm ơn bạn nha :blush:

Thanks bạn nha :smiley:

Mình cũng đang đọc document của Vue, nhưng không biết có nên đọc doc vue3 không? Thấy một số bài viết bảo học vue3 tìm việc nhanh hơn mà tutorial toàn vue2.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?