Ứng dụng của MIPS là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi mình tìm kiếm các tài liệu về hợp ngữ thì được biết rằng có những loại hợp ngữ như x86 assembly, 8051 assembly tuỳ thuộc vào con chip và không có kiểu int, double, … như ngôn ngữ bậc cao. So với hợp ngữ bắt đầu học ở trường là MIPS thì cú pháp rất khác so với x86 assembly và có kiểu int, float, và khi nhập cũng có thể nhập số có nhiều chữ số.
Mọi người có thể chỉ giúp mình ứng dụng của MIPS được ko ạ và cùng là hợp ngữ mà lại khác biệt rõ rệt như vậy so với x86 assembly và MIPS phù hợp vơi chip hay phần cứng nào ạ !
Mình cảm ơn ạ !

Đây là những cái mình biết :
x86, 8051, MIPS … là các cấu trúc phần cứng khác nhau, cấu tạo và cách hoạt động khác nhau mặc dù đều dùng để xử lý tính toán số học.
Bởi vì mỗi cái có cấu trúc và cách thức hoạt động khác nhau nên mã lệnh của nó cũng không hoàn toàn giống nhau nên assembly của nó cũng khác.
Từ mỗi kiến trúc này người ta ứng dụng và chế tạo ra nhiều loại CPU nằm trong các con chip : chip máy tính, chíp mobile, vi điều khiển…
Và theo mình biết :
8051 hiện sử dụng trong lõi các vi điều khiển như 89C51, 89C52, 89C2051 …
MIPS hiện được sử dụng trong lõi xử lý trong một số loại vi điều khiển như PIC của microchip.
Và MIPS nó còn được dùng ở đâu không thì mình không rõ ( chắc là có ).

Nếu có sai anh em cứ chỉ nhé !

6 Likes

SoC module Wifi hay Router của MediaTek và Broadcom dùng MIPS đấy.
Nói để biết là nó vẫn sống và phát triển chứ không phải là quá khứ đâu.

6 Likes

Ừ mình có nói nó chết đâu @@.

2 Likes
  • Khi thiết kế CPU có một khái niệm là instruction. Bạn có thể đọc thêm để hiểu. Các kiến trúc x86,PowerPC, ARM, MIPS hay RH850 mà có các instruction khác nhau => asm cho chip cũng khác nhau.
  • Các kiến trúc chip đều support các kiểu dữ liệu cơ bản như int, long, float, double hết. Chỉ có kích thước của kiểu biến khác nhau thôi.
  • Ở trường đại học đang giảng dạy là 8051 vì nó là tiền thân của x86 sau này.
  • 8051 chắc không còn nữa. x86: ứng dụng cho chip desktop và máy chủ.
  • MIPS dùng cho chip nhúng. Bạn có thể thấy nó trong chip của hãng microChip hoặc vài con của Broadcom
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?