Tương lai ngành game web như thế nào?

Nhân tiện anh cho em hỏi tương lai ngành game web như thế nào? Cụ thể là làm game với babylonjs.com. em cảm ơn.

Ở VN anh thấy rất ít làm web-game, web-game thì toàn là nhập game TQ về để phát hành thôi.
Ngành game Việt hiện anh thấy hướng tới NFT game là chính, song song đó mobile game vẫn còn thịnh.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?