Tự viết một hàm đọc chuỗi kí tự

Như tiêu đề ạ, em muốn viết một hàm có thể đọc cả space trong C vì bài tập của e không cho dùng fgets và %[^\n]%*c.

Cậu có thể sử dụng scanf(), getc(), getchar(), gets(), fgetc(), etc… để đọc cả space. Tới đây chắc cậu tự làm được rồi chứ? :smile:

Cơ mà sao cậu không được dùng fgets() vậy?

5 Likes

hình như web không đọc được ạ

Hử, bạn nói web gì nữa? Đang viết bằng C thì web gì nữa?
Vấn đề gì thì bạn vui lòng nêu rõ. Bạn nói cụt ngủn thế ai mà hiểu!!!

3 Likes

:man_facepalming:

Như @SITUVN.gcd có đề cập ở trên, cậu nên đề cập rõ vấn đề của cậu.

Ngoài ra, cậu cũng nên brush up lại kiến thức, vì:

  • Có vẻ như cậu chưa hiểu vấn đề của mình đâu. Bọn tớ không thể giúp cậu nếu như cậu không biết mình muốn gì.
  • Bọn tớ cần câu trả lời và thông tin chính xác, đi thẳng vào trọng tâm, không phải giả định “hình như”. Nhân tiện, giả định của cậu không liên quan tới cuộc thảo luận này.
    Bọn tớ cũng không thể giúp cậu nếu như cậu đưa những fact không liên quan tới topic.

Hi vọng giúp được cậu.

2 Likes

E dùng scanf fgets trong dev c++ thì bài của em vẫn đúng đến khi apply trên web bài tập thì lại lỗi ạ

fgets có đến 3 tham số đấy.

nói nhỏ: Bạn highlight xong sẽ hiện ra nút quote nhé :smiley:

2 Likes

Cậu có thể show code và lỗi mà cậu gặp phải cho bọn tớ không? Tớ e là bọn tớ cũng không giúp gì được cậu nếu như cậu không show lỗi hay code, hay bất cứ thông tin gì :smile:
Ngoài ra, tớ tưởng bài tập của cậu không cho dùng fgets? Sao cậu lại dùng vậy?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?