Tư vấn trường đại học ở Hà Nội

Em chào ac, nhờ các anh chị tư vấn giùm e,nên chọn trường nào, hiện tại em đang dự định vào khoa kĩ thuật điện tử viễn thông của các trường sau :

  • Công Nghiệp Hà Nội (HAUI)
  • Công nghệ (đại học Quốc Gia Hà Nội)
  • Giao thông vận tải (UTC)
  • Công nghệ và giao thông vận tải (UTT)
  • Kinh doanh và công nghệ (HUBT)

2 posts were merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?