Tư vấn làm 1 chương trình chọn số sử dụng thư viện Tkinter trong python

viết ứng dụng chọn bộ số sao cho

Cho sẵn 1 file excel chứa cột bộ số (3 số )sắp xếp theo thứ tự tăng dần , các số phân cách nhau bằng khoảng trắng : VD

01 02 03
02 04 05
10 13 14
19 24 25
. Hãy

lập chương trình chọn bộ số ngấu nhiên ( random ) sao cho bộ số đó không giống bộ số trong file excel và sau khi nhấn chọn số sẽ hiển thị kết quả

lập trương trình Tự chọn số sao cho bộ số đó không giống bộ số trong file excel và hiển thị kết quả , nếu chọn giống bộ số trong file sau khi nhấn chọn số sẽ hiện thông báo bộ số đã tồn tại

Note : các số được chọn nằm trong khoảng 01 - 20 , nếu chọn số > 20 sẽ có thông báo " chọn sai số

Bác giúp em với ạ em không biết nó sai ở đâu àm nó ko so sánh được với file excel

Mình xin tư vấn bước đầu tiên chính là viết Software Requirements sao cho mọi người hiểu được chương trình cần làm gì đấy bạn: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_requirements

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?