Tư vấn địa điểm học tiếng anh ở HCM

Mình đang là sinh viên năm 2 và dang có nhu cầu học TOIEC , nhưng chứa biết nên học ở trung tâm nào thì tốt và học phí phải chăng, bạn naò đã và đang học có thể tư vấn cho mình được không ? Cảm ơn !

3 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Bạn cũng tìm chỗ học à :frowning: định học ILA thấy cũng ok mà học phí hơi cao

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?