Tư vấn chọn ngành du học Mỹ để trở thành lập trình viên trong tương lai

Em tính đi du học Mỹ và muốn trở thành lập trình viên trong tương lai các anh chị tư vấn em chọn ngành với ạ

E thích phần mềm,web,cả AI nữa e phân vân quá các anh nào có kinh nghiệm cho e hỏi nên chọn ngành nào ạ

  1. Công nghệ thông tin
  2. Khoa học máy tính
  3. Phần mềm
  4. Tin học
  5. Đa phương tiện

Mấy cái này đều thuộc vào công nghệ thông tin mà, với lại Tin học hay Phần mềm thì nó chung chung quá rồi !
Nên rõ ràng hơn nữa chứ, kiểu làm về Web, Desktop App, AI, …


Còn về việc chọn ngành thì còn liên quan đến sở thích, khả năng, … của bạn nữa chứ :slight_smile:

2 Likes

E thấy chỗ chọn ngành du học họ nói vậy à

Chọn cái Khoa học máy tính nhé. Qua Mỹ học khoa này chuẩn lập trình cày cuốc đấy :smiley:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?