Tự học lập trình thì nên học cái gì trước?

Hiện em đang có Macbook Pro 2017 13” non touchbar.
Năm ngoái em thi tạch UET nên năm nay em quyết định thi lại, có thể là trường khác :frowning: và h em muốn tự làm quen vs lập trình thì nên học gì trước và học ở đâu ạ.
Mong được mấy cao nhân đi trước giúp đỡ :3

Tập trung mà luyện thi để vào được trường UET đã em rồi vào đó học cũng không muộn. Nếu còn thời gian cứ tìm hiểu tí về công nghệ, sau thích làm gì web, game, …android/ios rồi mọi người mới cho em lời khuyên được.

6 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?