Trượt môn, có nên đăng ký học lại vào kỳ sau?

Có nên đăng ký luôn vào kỳ sau k hay để bh gần ra trg học vậy các a chị?

Tự đánh giá xem :grinning:
Hỏi thế này how to trả lời. Gợi ý thôi:

  • Nếu cảm thấy đủ kiến thức để kỳ sau qua đc môn học lại + qua hết các môn kỳ sau + có tiền đóng học phí => đăng ký
  • Cảm thấy chưa đủ kiến thức nhưng chỉ thiếu một chút => đăng ký + kỳ sau phải dành ra thêm thời gian cho nó
  • Cảm thấy chưa đủ kiến thức, còn thiếu nhiều, cần nhiều thời gian trau dồi hơn => để sau
4 Likes

Có những môn không phải muốn học là được đâu bạn, phải chờ đến khi có lịch mở môn và đủ số lượng mới có lớp. Có môn chỉ mở định kỳ 1 năm 1 lần thôi và học lại chỉ được xếp vào học chung khi còn dư slot

3 Likes

Thông tin chủ quan lẫn khách quan, thuận lợi hay khó khăn, tỉ lệ thành công khi quyết định đăng ký học lại ngay lập tức, bạn không phải là người nắm rõ ràng nhất sao?
Đặt câu hỏi này có mục đích gì? Cần mọi người hướng dẫn cách suy nghĩ?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?