Trường nào đào tạo IT tốt?

Chào anh chị và các bạn
Em muốn trở thành lập trình viên, thích viết code :slight_smile: và đang sinh sống ở Hà Nội
Anh chị và các bạn có thể tư vấn cho em trường nào dạy lập trinh tốt với ạ ?
Em nhắm thi được tầm 24đ

Em cũng đang phân vân khoa học máy tính với kỹ thuật phần mềm nhưng ko thấy trường nào đào tạo 2 ngành này tầm 24đ cả :frowning:

Có topic sẵn r bạn vào đây tham khảo nhé

1 Like

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?