Trong python có chức năng nào tương tự toán tử 3 chấm trong js không?

Các anh cho em hỏi tý
trong js có toán tử 3 chấm vd […] {…}
thì trong python có cái nào tương tự vậy không ạ
em cảm ơn

1 Like

Trong Python có *args nhé. Nhưng chỉ dùng cho function argument thôi.

1 Like

Ngoài ra còn dùng * với list và dùng ** với hash.

Cái này ứng với “rest parameter” :slight_smile:
JS ko có named params.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?