Trong C++, tên biến tối đa dài bao nhiêu kí tự?

Tên biến tối đa có bao nhiêu kí tự ? Theo em tìm hiểu là 31 - 32 kí tự. Anh chị nào biết cho em kết quả với ạ

Câu trả lời là tuỳ. Bạn search google một dạo với từ khoá max length of identifier C++ hoặc max length of variable name C++ là ra.

2 Likes

Vậy tên hàm cũng tương tự đúng không anh ?

Tên hàm cũng là identifier nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?