Trang web nói về UX

Mình tình cờ thấy có bạn giới thiệu về UX.
Bạn nào muốn học về UX có thể tham khảo.
ux là gì

Còn về tác giả thì các bạn đọc thêm bài viết này.
Có thể giúp cho bạn thêm động lực.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?