Tối ưu hóa cấu trúc 1 thư mục của 1 project


(Nguyễn Đình Nam) #1

Mọi người cho em hỏi cách tối ưu một thư mục trong 1 project sao cho hiệu quả ạ. Ví dụ em đang làm một ứng dụng chat tương tự fb web, trong thư mục có các file về front end, file server node js, file package json, …


(Nguyen Ca) #2

Có 4 cách sau:

  1. Layers
  2. Hexagonal (ports & adapters)
  3. Feature packages
  4. Components

    Cái thứ 4 được recomend nhé. Em có thể đọc về clean code để biết thêm về cleancode arch.
    https://edwardthienhoang.wordpress.com/2018/01/13/book-review-clean-architecture-by-robert-c-martin-2017/

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?