Toán về logic và mệnh đề

Có 3 em học sinh a b c được phân công trực nhật lớp trong 1 tuần mỗi ngày trực không quá 2 người. Riêng thứ 7 trực 1 người. A) nếu a không trực thì b trực. B) 2 em b và c cùng trực hoặc không trực. Cho em hỏi bài này vs ạ. Em mới học nên không hiểu rõ lắm

yêu cầu bài toán là gì thế ạ?

Số lịch trực khả dĩ :smiley: #math mà.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?