Toán cao cấp cho điện - điện tử?

math

(Thang Nguyen) #1

Em đang học Toán cao cấp để học điện - điện tử, nhưng thấy toán cao cấp này lung tung quá, chẳng biết phần nào dùng vào môn nào.

E muốn học xen kẽ từng phần vào các môn cho dễ nhớ, dễ áp dụng. Ai từng học qua chỉ em với.

  • Đại số tuyến tính: nên học phần nào? --> cho môn nào?
  • Giải tích 1: - nên học phần nào? --> cho môn nào?
  • Giải tích 2: nên học phần nào? --> cho môn nào?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?