Tính tổng phân số 1/2+2/3+3/4+...+(n-1)/n

c++

(Hoàng Thiên) #1

Cho em xin source code tính tổng phân số từ 1/2+2/3+3/4+…+(n-1)/n được không ạ ? Ở lớp em chưa học lớp, hàm mặc dù em biết :v nên chỉ sử dụng kiến thức for, if cơ bản thôi. Cảm ơn mấy bạn nhiều !

Em có code trước nhưng code cho ra kết quả sai nên em xin giúp ạ ! Mấy bạn xem qua chỗ nào bị sai giúp em với ạ, em cảm ơn.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int n,i;int64_t T,T1,M,M1,C1,C2,S1,S2;
  T1=0;M1=0;S1=0;S2=0;
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    T=((i-1)*(i+1))+(i*i);
    M=(i*(i+1));

  if(i>2)
  {
    for(i=3;i<=n;i++)
    {
      C1=(T*(i+1)+(M*i));
      S1=C1+i;
      C2=(M*(i+1));
      S2=C2+i;
    }
    cout<<S1<<"/"<<S2;
  }
  if(i<3)
  {
    T1=T;
    M1=M;
  }
  }
  cout<<T1<<"/"<<M1;
  return 0;
}

(SITUVN.gcd) #2

Tìm mỏi mắt cái phép tính quan trọng: phép chia.
Ngờ đâu nó nằm ở: cout<<S1<<"/"<<S2;cout<<T1<<"/"<<M1;. :scream:

Tính gì mà phức tạp kinh khủng vậy bạn? Lại còn dùng toàn biến số nguyên.

Tính giá trị từng phân số (chia) rồi cộng vào thôi. 1 vòng lặp, 0 if, 3 biến.


(Hoàng Thiên) #3

cho mình xin source code được ko ạ :sweat_smile:


(henry) #4

trước mắt bạn tính cho mình với n = 2, n = 3, n = 4 ra giấy cho mình xe thử, tính tay nha! :wink:


(Hoàng Thiên) #5

dạ mình tự code lại được r ạ :sweat_smile:


(Hoàng Thiên) #6

cảm ơn bạn nhiều nha :blush:


(Dương Quang Định) #7

bạn đã thử với 1 số âm chưa nhỉ :V


(Quân) #8

bạn có thể trình bày ý tưởng của bạn để tính tổng của chuỗi phân số trên không. Đọc code của bạn khá là rối và phức tạp nên không nắm được idea


(Đặng Ngọc Tân) #9

Bài này mình nhớ không nhầm là nằm trong chuỗi 1000 bài của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, nếu muốn kham thảo bạn tìm trên gg nhé.


(Lê Văn Hoàng) #10
int n;

float T=0;

std::cout<<“nhap N”<<std::endl;

std::cin>>n;

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

T=T+(float)(i-1)/i;

}

std::cout<<T;

Không hiểu chỗ bạn kiểm tra i để làm gì


(Long Nguyễn) #11

mình quên mất C roài, code giả thôi nhé :smiley:

int n, tuso, mauso, phanso, ketqua
for (i=1;i<n;i++) {
  tuso = i
  mauso = i+1
  phanso = tuso/mauso
  ketqua += phanso
}
print ketqua

(Hoàng Thiên) #12

mình hay làm khó nên code rối với khó đọc, hihi


(Hoàng Thiên) #13

hình như là v, tại mình cũng chưa coi qua


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?