Tin vui cho các lập trình viên Web, End of support IE!

Từ 16/1 này, Microsoft chỉ support IE 11 trở lên :grinning:

2 Likes

Hi vọng là mấy bác ở Nhật sẽ bỏ IE 8, 9, 10 đi sau ngày này.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?