Tìm việc freelancer

freelancer

(Quốc Nam) #1

Hiện tại em muốn tìm một công việc online, các kỹ năng có thể làm chủ yếu là frontend html/css/js . Vậy ace nào có công việc gì giới thiệu em với ạ . Em cảm ơn mọi người


(Đặng Trung Nhân) #2

Mình y như bạn này, freelancer.com Y HỆT một game pay to win, bạn mới vào, verify đầy đủ nhưng nếu bạn không cống nó mấy $$$ thì mấy người thuê chả care. freelancerviet thì mình ít quan tâm, vả lại HTML/CSS họ ít thuê hay đòi cả full stack và trả giá thấp. Bạn thử fiverr xem, nó dạng như “Để cơ hội kiếm mình”, bạn làm 1 cái “gig” dạng như một cái gói mà bạn sẽ bán, trong đó bạn miêu tả đầy đủ bạn làm gì, ra bao nhiêu v.v… Rất chuyên nghiệp, tuy vậy mấy ông làm lâu thì hay được chuộng hơn, bạn phải hạ giá tầm trung (quá rẻ người thuê sẽ nghi bạn) để người thuê thuê bạn.


(Quốc Nam) #3

vậy hiện tại bạn có đang làm freelancer không zậy


(Đặng Trung Nhân) #4

Không :v
Theo mình đã ghi đấy


(system) #5

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?