Tìm vị trí các học sinh có điểm cao nhất giống nhau

int main()
{
	// -- tinh diem max 30 ban sinh vien va cho biet do la thu tu bao nhieu

	int student[5];
	int point_max = student[0];
	int No = 0, count = 0;
//	cout << "Enter the Q'ty student: "; cin >> n;
	
	for (int i=0; i<5; i++)
	{
		cout << "Enter the point of student " << i+1 << ":\t";
		cin >> student[i];
		if(point_max == student[i])
		{
			count ++;
		}
		else if (point_max < student[i])
		{
			point_max = student[i];
			No = i;
			count = 1;
		}
			
	}
	cout << "The number student get point max is: " << count << endl;
	cout << "The point max is: "<< point_max << " of student No. " << No+1 <<endl;
	
	system("pause");
	return 0;
}

Các anh chị có thể giúp em case: nếu số điểm trùng nhau cao nhất thì có thể chỉ ra những vị trí cao nhất đó không ạ?
Em cám ơn!

dùng vector để chứa vị trí các điểm cao nhất rồi in ra các giá trị trong vector là đc mà anh

2 Likes

Bạn tìm max trước sau đó duyệt lại là hay nhất :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?