Tìm vài quyển ebook Tiếng Việt về lập trình

Cho em xin vài quyển ebook về lập trình ( chắc chắn là Tiếng Việt rồi mn ) :slight_smile: vì em dở tiếng anh

v thì vừa đọc sách tiếng anh vừa học luôn b :)) mà b muốn sách về phần gì ?

Có topic share sách lập trình rồi. Bạn nên search trước khi create topic.

Bấm vào nút search và search từ khóa: Share sách lập trình cho mọi người
tác giải: @conan4582 đập troai

1 Like

Về mạng, lập trình hay gì được a

Ok anh, lần sau rút kinh nghiệm

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?