Tìm trung tâm cho sinh viên mới ra trường


(Nguyễn Xuân Cuong) #1

Em muốn tìm một trung tâm nào đấy chất lượng cho sinh viên mới ra trường.


(Quân) #4

tại sao sinh viên mới ra trường lại cần trung tâm để làm gì nhỉ. Đi xin việc luôn không được sao?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?