Tìm thư mục chứa ảnh của icon trong Ubuntu

Không hiểu sao, mình cài Package tracer nó bị kiểu gì, mà cứ lưu file là nó bị đơ như crash vậy. không dùng được máy luôn.

Mình lên mạng search thì tìm được cái link này hương dẫn uninstall: https://askubuntu.com/questions/674222/how-to-uninstall-packettracer

Khổ lỗi là mình mò theo 2 lệnh (thứ 2 và thứ 3) để tìm cái file .desktop và gile .png của nó thì không thấy đâu. Mặc dù khi search chỗ tìm kiếm nó vẫn hiện, mình cài theo mặc định thôi, không tuỳ chỉnh gì cả. Mọi người cho hỏi giờ làm sao tìm được cái thư mục chưa 2 file trên vậy.

Cám ơn mọi ngừoi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?