Tìm tài liệu tự học VRML

Anh chị nào có tài liệu về VRML cho em xin được không ạ? Bữa giờ học online thầy giao bài mà chẳng làm được gì chán lắm ạ :frowning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?