Tìm tài liệu tự học C# console

có bác nào cho em xin tài liệu C# console được không :(((

Trên diễn đàn có chia sẻ rồi nè:
https://daynhauhoc.com/t/tai-lieu-co-ban-ve-c/1444
Lần sau nhớ tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi mới nhe :smile:

lỗi mình … sori bạn nhé :>
cảm ơn bạn nhiều nhé :heart:

You’re welcome!
Năm mới với những thành công mới và cố gắng học tốt nhé :smile:

This topic was automatically closed after 3 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?