Tìm tài liệu Tiếng anh chuyên ngành

Mọi người ai có tài liệu tiếng anh chuyên ngành it cho em xin với ạ!

Bạn đang học cái gì trong ngành IT?

1 Like

Bạn hứng thú với lĩnh vực nào thì đào sâu vào và tìm tài liệu liên quan thì tự động bạn sẽ học được thôi. Chứ thường tài liệu là tiếng Anh chung chung cơ bản thôi.

2 Likes

Cậu có thể tìm đọc quyển “Oxford English for information technology”.
Đọc xong quyển đó, cậu nhớ viết review cho anh bạn dưới đây nha :smile:
https://daynhauhoc.com/t/giup-review-sach-oxford-english-for-information-technology/125351/2

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?