Tìm tài liệu học bảo mật

Sau khi học xong C basic thì em không muốn học lên ngôn ngữ khác mà em muốn học bảo mật nhưng tài liệu về bảo mật trên mạng ít quá em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu là hợp lí mà học ở trung tâm quá đắt mọi người cho em xin chỉ bảo với ạ

Có một giải pháp là xin thực tập bảo mật tại một công ty nào đó đi bạn. Vào được rồi, cố tìm cho được ông nào đó giỏi giỏi rồi bám theo ông ấy, thỉnh thoảng mời ông ấy đi nhậu, trời mùa hè nóng bức thì nhớ mua cho ông ấy nước dừa uống mát lạnh. Mục đích là ban đầu ông ấy chấp nhận cho làm để tử theo học.
Chứ ngành này trung tâm đào tạo ít lắm.

3 Likes

Theo bạn, học bảo mật là gì? Làm gì?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?