Tìm tài liệu hoặc keyword về việc tự xây dựng 1 web browser

như tít, em muốn tìm hiểu xem, 1 web browser nó thực sự vận hành và chuyển hóa các dữ liệu dạng html ra thành hình ảnh màu sắc cho ta nhìn thấy như thế nào
vì em cũng đang học html/css mà đôi khi thằng css này nó lúc này lúc kia, nên em muốn tìm hiểu rõ luôn quá trình hoạt động thực của 1 browser thế nào, qua việc tự build 1 web browser đơn giản nhất có thể

1 Like

bạn chỉ cần đơn giản tìm câu trả lời cho câu hỏi: web browser được hoạt động như thế nào? chuyện gì sẽ xảy ra khi ta nhập 1 URL và nhấn enter?
là có ngay kết quả.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?