Tìm tài liệu AWS tiếng Việt

Công ty đang có dự án về AWS nên sắp tới mình cần phải học về AWS.
Nhưng khổ cái tài liệu tiếng anh thì nhiều mà cơ bản nghe hiểu hơi kém.
Có anh em nào có tài liệu AWS bằng tiếng việt không?
Cho mình xin với.
Thanks

:expressionless:

Tớ recommend cậu nên search trước khi hỏi.

4 Likes

AWS có tài liệu tiếng Việt mà, xài AWS mà chưa lên trang chủ AWS đọc HDSD rồi.

#lep

3 Likes

Vâng, cảm ơn bạn nhiều nhé.

Mình đã kiểm tra nhưng vào trong lại toàn tiếng anh.
Nó chỉ có giao diện giới thiệu tiếng việt mà thôi.

https://www.aws.training/Details/eLearning?id=60697

1 Like

Hm, trang cậu vào là trang training để lấy chứng chỉ AWS mà :smile:

Tài liệu tiếng Việt trên trang chủ AWS chủ yếu là mấy thứ rất cơ bản cho cậu. Nếu cậu cần đọc tài liệu kỹ thuật của AWS, cậu cần tiếng Anh (nếu có bản tiếng Việt, tớ e là nó sẽ rất hạn chế như tài liệu trên trang chủ AWS).
Tớ recommend cậu có thể chờ vài năm nữa để bên AWS support tiếng Việt nhiều hơn cho tài liệu của họ, hoặc đi học một course cơ bản về AWS bằng tiếng Việt (họ có thể sẽ bảo cậu đọc thêm tài liệu tiếng Anh), hoặc tốt nhất là cậu đọc tiếng Anh với sự hỗ trợ của google translate, vì nếu cậu bị phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu tiếng Việt (cậu cũng biết nó bị hạn chế thế nào, phải không?), cậu không thể tiến xa được hơn đâu.

Dưới đây là một số tutorial cơ bản (cũng trên trang chủ AWS luôn, cậu nên tìm được nó dễ dàng. Và nó không support 100% tiếng Việt đâu :sweat_smile: )

4 Likes

Để mình tìm hiểu thêm.
Cảm ơn bạn nhiều.

1 Like

Nếu nghe không tốt thì có thể kiếm các khóa học có kèm sub trên các trang như udemy. Có thể vừa nghe và đọc sub để hiểu thêm.

2 Likes

Chịu khó chờ đi, AWS đang xâm nhập thị trường Việt Nam, họ sẽ viết ra thêm nhiều tài liệu tiếng Việt để cạnh tranh với các đối thủ Google Cloud, Azure, IBM Cloud.

Here is a link of documentation: https://aws.amazon.com/financial-services/security-compliance/compliance-center/vn/

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?