Tìm sư phụ dạy magento 2

Hiện tại em đang học magento 2 để làm về bên mảng tmdt, e có tìm hiểu qua rất nhiều tài liệu, chủ yếu của nc ngoài vì vn rất ít, có hầu như đã có và dịch k rõ ràng. Em đã làm qua wordpress, laravel, codeigniter nhưng em thấy thằng này khoai nhất, nên cần 1 mentor chỉ bảo có lương đầy đủ ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?