Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có n chữ số chia hết cho x, y, z với x, y, z, n là các số nhập vào

mình mắc bài này mn giúp mình với ạ.
Nhập các số nguyên dương x,y,z,n. tìm số nguyên dương có n chữ số chia hết cho x,y,z. ví dụ x=2, y=3, z=5, n=4 thì đáp án sẽ là 1024.
Mình xin cảm ơn !

1024 chia 5 dư 4 mà :question:
Cứ tính BCNN(x,y,z) thôi.

6 Likes

chắc e nhập sai ví dụ ạ. nhưng mà nếu e tìm đc BCNN của 3 số mà BCNN đó có số các chữ số nhỏ hơn hoặc lớn hơn thì xử lí thế nào ạ

Lớn hơn thì “vô nghiệm”.
Nhỏ hơn thì bội số nó lên cho đến khi nào có lượng chữ số bằng n. “Mò” lâu!
“Mò” nhanh:

// 2, 3, 5, 4
BCNN(2,3,5) = 30
1000/30 = 33.33333... => 34
30*34 = 1020 // đáp án.
4 Likes

e làm đc rùi tks ạ :)))

Làm tròn từ 33,33…lên 34 làm như nào v ạ

Sử dụng các hàm làm tròn có sẵn.
Tùy theo ngôn ngữ.
Từ khóa: ceil in <tên ngôn ngữ>. Ceil là làm tròn lên đấy.

4 Likes

Dạ em cảm ơn ạ !!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?