Tìm sách về phân tích và thiết kế

Mọi người cho e hỏi có sách nào nên đọc về phân tích và thiết kế hệ thống không ạ? E đang muốn cải thiện tư duy phân tích với thiết kế các class ạ!

Hm, với mong muốn của cậu (cải thiện việc phân tích và thiết kế class) cậu nên đọc về SOLID principles với design pattern. Article trên web hay bất cứ quyển nào về topic đó đều được.

Về phân tích hệ thống, tớ không nghĩ có sách về vấn đề này. Phân tích hệ thống thường là case by case, nếu có approach chung để phân tích, tớ dám cá là cậu cũng đã biết rồi mà không cần sách vở gì cả (cậu có thể phân tích hệ thống từ nghiệp vụ, hoặc từ mã nguồn, tùy vào thứ cậu có trong tay).
Về thiết kế hệ thống, tớ không rõ scope cậu muốn là gì. Cậu muốn đọc về kiến trúc trong của phần mềm, hay đọc về kiến trúc enterprise? Sẽ rất có ích nếu cậu có thể cho tớ biết thêm mục đích của cậu, có thể tớ sẽ có đầu sách nào đó recommend được cho cậu.

Hope it helps!

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?